Innovatie

 

 

Een traditie van innovatie

Sinds haar oprichting in 1906 is Zambon erkend omwille van haar jarenlange traditie van Onderzoek en Ontwikkeling die geleid heeft tot de ontdekking - en daaropvolgende commercialisatie - van belangrijke molecules zoals N-acetylcysteïne, fosfomycine trometamol en ibuprofen arginine, die met de jaren de internationale maatstaf werden voor de behandeling van heersende ademhalingsaandoeningen, niet-gecompliceerde urineweginfecties en pijn.

“Producten, diensten en oplossingen aanbieden die mensen helpen goed te ademen en beter te leven" is sinds 2007 de nieuwe missie van Zambon Het bedrijf onderging een opmerkelijke uitbreiding van haar horizon in Onderzoek en Ontwikkeling en bracht veelomvattende veranderingen aan in het model waarmee ze haar producten vernieuwt.

Dankzij deze nieuwe missie, die de patiënt en levenskwaliteit als het centrale aandachtspunt van het bedrijf beschouwt, is Zambon vandaag niet enkel toegewijd aan de ontwikkeling van nieuwe chemische eenheden maar ook aan het verbeteren van bestaande met als doel patiënten veiligere en meer efficiënte therapeutische oplossingen te bieden die hun levensstandaard kunnen verbeteren, vooral voor degenen die getroffen zijn door chronische aandoeningen.
Zambon innovatie focust daarom zowel op nieuwe als bestaande producten, met de bedoeling om hun prestaties alsmaar te verbeteren om zo aan een therapeutische vraag te voldoen die steeds meer niet enkel gericht is op het behandelen van symptomen, maar ook op het verzekeren van een goede levenskwaliteit voor de patiënten wanneer zij gediagnosticeerd worden met gangbare chronische ziektes.

De logica van “Open innovatie” ligt aan de basis van een consistente herdefiniëring van het onderzoeksmodel, hierbij wordt intern onderzoek gepaard met de exploratie van internationale scenario's door middel van de ontwikkeling van een dynamisch en hecht netwerk van relaties met universiteiten, onderzoekscentra, technologietransfers, start-ups en biotech bedrijven, die vandaag een grote bron van ontdekking zijn met groot innovatief potentieel.

Vandaag wordt de afdeling “Innovatie & Medische Wetenschappen” gerund op basis van een flexibel en geïntegreerd model dat, zowel als kansen internationaliseren, functioneert door co-ontwikkelingsovereenkomsten en partnerships, en hierbij vooral aandacht besteedt aan ontwikkelingsprojecten die de pre-klinische fase voltooid hebben en aan projecten toegevoegd op het einde van fase II.