Veiligheid van de patiënt

Veiligheid van de patiënt is een hoofdprioriteit voor Zambon

Vanaf de ontwikkeling van elk nieuw potentieel medicijn, en gedurende de hele levenscyclus ervan, is het ons doel om de veiligheid van de Zambon-producten te verzekeren.

Alvorens een nieuw Zambon medicijn goedgekeurd en verkocht wordt, wordt het beoordeeld via streng gecontroleerde pre-klinische en klinische studies, die noodzakelijke informatie leveren over de veiligheid en werkzaamheid ervan. Meer zelfs, eens het medicijn verkrijgbaar is voor wijdverbreid gebruik, handhaaft Zambon een reeks voortdurende expliciete en uitgebreide processen en procedures die bedoeld zijn om elke nieuwe potentiële veiligheidskwestie systematisch op te sporen en aan de regelgevende instanties te communiceren, zodat de gepaste beslissingen en maatregelen kunnen genomen worden.

De organisatie van Geneesmiddelenbewaking bij Zambon

Zambon heeft een globaal geneesmiddelenbewakingssysteem, met een team van toegewijde wetenschappers en artsen verspreid over de hele wereld.
Om de veiligheid van de patiënt gedurende alle stadia van de levenscyclus van het product te waarborgen, heeft Zambon de volgende eenheden opgericht:

  • Een centrale Drug safety unit gevestigd in Bresso, die alle veiligheidsinformatie verzamelt die wereldwijd gerapporteerd wordt en het risk-benefit profiel van de Zambon-producten op de voet volgt, om zo hun positieve therapeutische effecten te bevestigen ten opzichte van hun risico's voor de gezondheid van de patiënt

  • Lokale eenheden voor Geneesmiddelenbewaking in iedere dochtermaatschappij, die veiligheidsinformatie gerapporteerd door patiënten, onderzoekers van klinische studies en zorgverleners, verzamelen, registreren, analyseren en communiceren. Bovendien staan deze teams in verbinding met plaatselijke gezondheidsinstanties.