Juridische kennisgeving

Algemene bepalingen voor het bekijken van de site
De toegang tot en het bekijken van deze website impliceert dat de gebruiker volledig akkoord gaat met de Algemene voorwaarden, die door Zambon naar eigen goeddunken en op elk moment kunnen aangepast worden. Deze website wordt beheerd door Zambon Company S.p.A. Via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso, namens zichzelf en de andere bedrijven binnen de Zambon Group.

Algemene voorwaarden
De informatie op deze website wordt uitsluitend gebruikt voor de presentatie van Zambon en zijn producten en kan regelmatig door Zambon bijgewerkt worden; niettegenstaande, verstrekt Zambon geen garanties over de volledigheid en voortdurende actualisering van dergelijke informatie. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle informatie die op de site te vinden is te verifiëren
Informatie over de behandelingsgebieden waarin Zambon actief is, dienen in geen geval aanzien te worden als medisch advies. De gebruiker wordt ten sterkste aangeraden medisch advies van een arts in te winnen om een diagnose te stellen en om de passende behandelingskuren vast te stellen.
Informatie die specifiek over gepatenteerde medische producten handelt die enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn, is beperkt tot bepaalde delen van de site. De toegang hiertoe is voorbehouden aan zorgverleners in overeenstemming met de bepalingen van het Wetsdecreet 219/2006 (waar van toepassing).
Zambon behoudt zich het recht voor om site features op eender welk moment en zonder enige aansprakelijkheid te onderbreken of op te schorten, ongeacht of dit een gevolg is van acties of nalatigheden van Zambon of van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de site is volledig en uitsluitend eigendom van Zambon en enig gebruik ervan voor redenen anders dan louter persoonlijke raadpleging zal onderworpen worden aan vervolging door Zambon in overeenstemming met de wet.
In het bijzonder, zijn alle handelsnamen die op de website met hoofdletters worden gespeld of die op een andere manier gemarkeerd zijn, handelsmerken van Zambon en/of haar dochterondernemingen. Eender welk gebruik zonder schriftelijke toestemming van Zambon zal onderworpen worden aan vervolging door Zambon overeenkomstig de wet.

Privacywaarborg en gebruik van persoonsgegevens
Zambon Company Privacybeleid

Gebruik van de site door minderjarigen
Zambon websites zijn enkel bedoeld voor gebruik en raadpleging door volwassenen. Eender welke vragen van minderjarigen zullen niet in aanmerking worden genomen.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Enige geschillen met betrekking tot, veroorzaakt door of anderszins verbonden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen door het Hof van Milaan beslecht worden en onderworpen zijn aan de Italiaanse wet en internationale privaatrecht, met name aan de Conventie van Den Haag in verband met een Uniforme Wet over de Internationale Verkoop van Goederen van 1 juli 1964 en aan de Conventie van de Verenigde Naties over Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen van 11 april 1980.