Gedragscode

 

 

...niet zomaar een denkpiste, maar een manier van handelen om waarden in de bedrijfsstrategie te integreren

 

Gedurende het jaar 2009 stelde Zambon haar visie als "ongeschonden bedrijf" voor in een programmatisch document dat, ondertekend door de aandeelhouders, gedeeld werd met alle werknemers van Zambon Het is een samenvatting die niet enkel een denkpiste vastlegt, maar een manier van handelen om waarden in de bedrijfsstrategie te integreren De waarden die in het document beschreven worden, zijn meer dan een uitdrukking, ze kunnen in de werkelijkheid toegepast worden door de aandacht toe te spitsen op consistente doelstellingen, organisatorische tools en managementpraktijken en gedragingen. Hun sterkte is geloofwaardigheid, die niet alleen dient bekrachtigd te worden door met een uitstekend idee op de proppen te komen, maar door de aandacht te richten op de noodzakelijke convergentie tussen datgene wat billijk is en datgene wat gemakkelijk is. Om deze reden draait de Bedrijfsstrategie van Zambon om gezond pragmatisme van waarden, voornamelijk gebaseerd op alledaagse zaken maar die zich ook uitbreidt tot het voorzien van specifieke bijdragen aan milieuduurzaamheid, plaatselijke economische ontwikkeling, levenskwaliteit en culturele ontwikkeling.

De Zambon Group is zich ervan bewust dat een bedrijf dat geleid wordt door principes van ijver, eerlijkheid en getrouwheid als drijfkracht fungeert voor economische en sociale ontwikkeling en heeft in het kader hiervan een stel waarden vastgelegd in de Ethische Code, die erkend, gedeeld en gestimuleerd wordt door de Groep.

Dit is waar het Constitutioneel handvest van Zambon voor staat, een authentiek manifesto over de rechten en de morele plichten die een morele en sociale verantwoordelijkheid op eenieders schouders plaatsen. De Ethische code is een integraal deel van het Organisatie-, beleids- en controlemodel gebruikt door de toonaangevende Italiaanse bedrijven binnen de Groep in overeenstemming met Wetsdecreet 231/2001.

Download de Ethische code van de Groep: