Onze missie

 

 

Onze missie: Wat is de achtergrond en hoe staat dit in verband met onze strategie.

 

Zambon was in het verleden steeds toonaangevend op het gebied van wetenschappelijk en farmaceutisch onderzoek, het ontwikkelde belangrijke nieuwe molecules die de allerbeste zijn voor de behandeling van verscheidene wijdverspreide ziektes: acute en chronische bronchitis, idiopatische pulmonaire fibrose, niet-gecompliceerde urineweginfecties, lichte tot matige pijn en oorpijn.

Zambon besloot haar Missie uit te breiden met een bredere strategische visie van het bedrijf nadat in 2007 snelle en fundamentele veranderingen plaatsvonden als gevolg van een grondige strategische herziening van de markt en van de eigen bekwaamheden binnen het bedrijf en werd hierdoor gedreven door de zoektocht naar een product dat het bedrijf bestaanszekerheid zou bieden voor de volgende 100 jaar.

"Het is Zambons doelstelling om producten, diensten en oplossingen te voorzien om de levenskwaliteit en de kwaliteit van het ademen te verbeteren".

De nieuwe missie haalt de bedrijfswaarden aan als de ware drijvende kracht van het bedrijf. Voor Zambon, is niet alleen belangrijk wat mensen bereiken, maar ook de manier waarop. Bijgevolg behoren de waarden van het bedrijf tot het dagelijkse leven: van farmaceutische vertegenwoordigers tot fabrikanten.

De eindgebruikers van de medicijnen en diensten ondersteunen de waarden van het bedrijf. Ze zorgen ook voor de mensen die er tewerkgesteld zijn, de ontwikkeling van de gemeenschap waarbinnen het bedrijf werkt, milieuduurzaamheid en eerbied voor de investeringspartners. Luisteren naar de noden van de verschillende belanghebbenden, samenwerken om hechtere relaties te bouwen, steun bieden en het makkelijk maken om samen te werken zijn onontbeerlijk in het denken van het management van het bedrijf: dit 360 graden respect binnen het bedrijf is een noodzakelijke factor voor de reputatie, het economische succes en de lange levensduur van het bedrijf.

De nieuwe Missie legt ook de nadruk op bepaalde behandelingen – binnen het domein van de Ademhaling - waar structurele en demografische factoren, zoals veranderingen in levensstijl en luchtvervuiling, invloed blijven uitoefenen op de mate van ziektverschijnselen (van de meest banale tot de meest ernstige), die aan een zorgwekkend tempo toenemen.

Tot slot breidt de nieuwe Missie het toepassingsgebied en doelstellingen van Zambon aanzienlijk uit.

Behalve farmaceutische producten, nemen ook diensten en oplossingen een belangrijke plaats in. Het wordt namelijk alsmaar complexer om een goede gezondheid te handhaven. Zo werkt een medicijn enkel beter indien het toegediend wordt tegelijkertijd met diensten die de werkzaamheid ervan verhogen en, in sommige gevallen, enkel waar het toegediend wordt als onderdeel van een bredere, geïntegreerde oplossing die de prestatie en veiligheid van het medicijn verbetert, die het toedienen makkelijker maakt en het voor de patiënten makkelijker maakt om zich aan de voorgeschreven kuur te houden.

Behalve de ademhaling verbeteren, ook de levenskwaliteit verbeteren: dit is voornamelijk van belang voor veel patiënten voor wie leven betekent gedurende lange tijd leven met ziekte, ziekte voorkomen of terugval voorkomen. Gezondheid gaat steeds hand in hand met levenskwaliteit.

In deze zin wou Zambon over de brug komen met zijn eigen innovatieve interpretatie van de rol die farmaceutische firma's in de toekomst zullen moeten spelen in de bredere zin als zorgverleners: terug de aandacht vestigen op de patiënt en aandachtig naar zijn of haar noden luisteren, geïntegreerde producten, diensten en oplossingen aanbieden die op een bredere en meer volledige manier voldoen aan de noden in de gezondheidszorg van zowel de patiënt als de zorgverleners.